پاپ آپ آقای کار

آقای کار| سیستم جامع تبلیغاتی


بزرگترین سایت تبادل ترافیک و کسب درآمد از سایت در ایران

بخش های کسب درآمد


ویژگی های سایت ما


تبلیغ دهندگان:


سیستم ضد تقلب و هوشمند

نمایش دقیق و نموداری بازدید و درآمد

بازدهی سریع و تاثیر گذاری سریع در تبلیغات

جلوگیری از هدر رفت هزینه ها با دقت بالا

تعرفه های پایین و رقابتی

تبلیغ کنندگان:


کسب درآمد از هر آی پی 40 ریال

شمارش عالی و دقیق با نمودار و چارت

بدون تبلیغات جنسی و نامتعارف

بدون کدهای خطرناک و مضر برای سایت

تسویه حساب سریع و روزانه

پشتیبانی قوی و 24 ساعته

درآمد کاربران:( 995964 ) ریال